Blog
Gantry 5 Framework is the powerhouse behind the Flux theme

Poslední lednový víkend 2023 strávilo víc jak 60 judistů na zimním víkendovém kempu, který je pravidelně pořádán místním judistickým oddílem. Tentokrát k rumburským přibyli i judisté z Varnsdorfu a Ústí nad Labem. Tréninky juda prokládané zábavnými hrami začaly hned v pátek. Sobotu si judisté po rozcvičce a ranním tréninku zpestřili návštěvou bazénu a výletem na Dýmník. Neděla byla jako vždy ve znamení mezi oddílového poměřování sil. O dobré jídlo se postarali Jídelna pí. Vodičkové a naši mladí trenéři pod vedením p. Suchopára. Při loučení se všichni shodli na tom, že si rozhodně nenechají ujít letní soustředění v červnu, a to už i s opékáním buřtíků.

Zahájení tréninků – sezóny 2023 proběhlo 1. školní den po vánočních prázdninách, a i přes velkou nemocnost se sešli 4 desítky nadšených judustů.

Byly obnoveny tréninky pro děti ze sportovních tříd ZŠ U nemocnice a naši dorostenci začali pilovat přípravu na ukázky svého uměni pro jejich maturitní plesy.

A než začne závodní sezóna, vše vyvrcholí poslední lednoví víkend, společným soustředěním s judisty z Ústí nad Labem a Varnsdorfu.

Za realizační tým JV Judo Rumburk, bych rád všem judistům, rodičům a přátelům poděkoval za pomoc a důvěru!

Do nového roku 2023 bych všem popřál mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a sportovního ducha!   

Tak jako předcházející ročníky se Pohár severu konal ve Varnsdorfu a tentokráte v ZŠ Edisonova i letos probíhal v komornější podobě, a to pro kategorie mláďat a koťat.  Jak se říká vše špatné je i pro něco dobré. Zúčastnilo se 159 závodníků z 23 klubů. Pohár probíhal v poklidu. Závodníci se těšili po dlouhé pauze na zápasení, své kamarády, doprovodný program s maskotem tygříkem a ukázkou parkuru. Z našeho klubu se zúčastnilo 18 závodníků. Z toho někteří byli na svých prvních velkých závodech. 11 z nich s e podařilo zvítězit a stanout tak na stupních vítězů. Z našich ostřílených závodníků byl nejlepší David Špinka, Michal Polák a překvapil nováček Michal Pavlík.

Velký dík patřil i našim starším judistům a rodičům, kteří pomáhali s přípravou a s organizací!

Pravidelné tréninky pro judisty, kteří už trénovali v minulé sezóně, začínají ve čtvrtek 15.9.2022 v 16.00 hodin.

Nábor nováčků začne o týden později, a to v úterý 20.9.2022 v 16 hodin, a bude pokračovat každé úterý od 16 hodin.

UPOZORNĚNÍ na opatření v souvislosti s COVID 19:

  • nejsou používání šatny, všichni jsou převlečeni do kimon nebo sportovního oblečení mimo tělocvičnu
  • při tréninku nejsou přítomní rodiče
  • jednotlivé cvičící skupiny jsou od sebe odděleny
  • bude povolen vstup jen zdravým (bez příznaků kašle, rýmy a teploty) – apelujeme na zdravý rozum rodičů
  • před vstupem do tělocvičny si všichni vydezinfikují ruce
  • na toalety chodí judisté jednotlivě
  • bezprostředně po skončení tréninku opouštějí všichni tělocvičnu

Děkujeme za pochopení 🙂 🙂 🙂 

 

Vážení rodiče a judisti,

Rádi bychom Vás touto formou oslovili a požádali o spolupráci při úklidu a přípravě tělocvičny na  novu sezónu.

Bude potřeba uklidit tělocvičnu a lehce poopravovat vybavení.

Domluvili jsme se, že brigádu uděláme v sobotu  10.9.2022 sraz bude v 8 hodin v tělocvičně.

 

Dejte vědět na email nebo na tel. 603866055 kdo dorazí.

 

Předem děkujeme za účast

 

Jirka a Venca