Poplatky

Ceník poplatků
Školné a licence ČSJU jednoho člena na školní rok 2018/2019 – 1.500,-Kč

Sponzoři

TOPOS Termi REKASPED Pavel Taxi JVB AD strnad
METALURGIE Rumburk Kovo obrábění Jiří Urbánek Ruli Diosna Město Rumburk