Historie oddílu JV JUDO Rumburk

Za vznik juda Rumburk vděčí bratrům Hynaisům, kteří založili svůj klub v roce 1963. Pouhé tři roky po té v roce 1966 se k nim přidal náš nejstarší zakladatel oddílu JV JUDO Rumburk a do současné doby aktivně působící předseda Jiří Koutecký.

V roce 1995 se s dalšími trenéry a závodníky tradičního oddílu vydali hledat novou cestu, jak oživit myšlenku novátorských přístupů k výuce juda, a položili základy novému oddílu JV JUDO Rumburk.  První řádky historie se začaly psát, jak už bylo zmíněno, v roce 1995. Oddíl začal nejprve pracovat jako kroužek pod DDM Rumburk, kde nové judisty začaly vyučovat v tělocvičně DDM Rumburk.

Vlastní identitu jsme získali 28. ledna 2002, kdy nám byly schváleny první stanovy a následně jsme se na několik let přestěhovali do tělocvičny ZŠ Horní Jindřichov, kde jsme začali prvně jako samostatný subjekt aktivně působit i na veřejnosti a soutěžích Českého svazu juda.

I když se základní školou spolupráce byla nadstandardní, prostory místní tělocvičny s přibývajícími členy byly postupně nedostačující, a tak jsme v roce 2007 přijali nabídku na pronájem tělocvičny v areálu bývalých kasáren, kde jsme dodnes. Ve spolupráci s městem jsme postupně dobudovali a dovybavily sportovní areál – Judo klub. Dnes v oddílu trénují všechny věkové kategorie od nejmenších koťat, mláďat, mladšího a staršího žactva až po dorostence, juniory a muže, což znamená od 5 do 70 let.

V současné době se naši závodníci pravidelně zúčastňují turnajů Českého svazu juda až po nejvyšší republikové soutěže. Nejlepší naši judisté se také aktivně účastní republikových soutěží v krajských družstvech. Opakovaně získávají medailová umístění v párových soutěžích na Mistrovství ČR v katách a evropě. Nemalou měrou se aktivně zapojujeme do prezentace juda v našem výběžku ve formě různých ukázek na významných a dobročinný akcích. Spolupracuje se základními školami a zajišťujeme výukové hodiny pro děti ze sportovních tříd a pořádáme různé semináře,  soutěže a víkendové kempy za účasti významných osobností našeho i zahraničního juda.

 

Sponzoři

TOPOS Termi REKASPED Pavel Taxi JVB AD strnad
METALURGIE Rumburk Kovo obrábění Jiří Urbánek Ruli Diosna Město Rumburk